Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nộp hồ sơ đổi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
(last modified: 5/26/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Hồ Xuân Hải

Cán bộ
Điện thoại: +84 56 386 9534, +84 913 692 447

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền lệ phí đăng ký mẫu dấu 01 - Biên lai thu tiền lệ phí đăng ký mẫu dấu
Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 01 - Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

Ủy quyền
1. 01 - Libre deuda de patente
Đơn đề nghị đổi con đấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản chính )
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
hoặc nộp bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu
3. 01 - Libre deuda de patente
Con dấu hiện tại
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
5. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty ( bản sao có chứng thực)
hoặc nộp bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu
Nếu người ủy quyền thực hiện
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người được ủy quyền (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 50,000
Lệ phí đăng ký mẫu dấu
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 2h
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Điều: 10.2, 10.4
2. Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/02/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/02/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Điều: 1.5.4, 1.5.6
3. Thông tư 07/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐCP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đồi, bổ sung một số điều theo nghị định 31/2009/NĐ-CP
Thông tư 07/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐCP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đồi, bổ sung một số điều theo nghị định 31/2009/NĐ-CP
Điều: 4.2.h, 12.2.b
4. Thông tư 21/2012/TT-BCA ngày 13/04/2012 quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
Thông tư 21/2012/TT-BCA ngày 13/04/2012 quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
Điều: 10
5. Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam;
Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam;
Điều: 3

Thông tin bổ sung

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư đến doanh nghiệp khắc dấu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép tại Quy Nhơn để khắc con dấu.
Chỉ làm con dấu và đăng ký mẫu dấu mới trong các trường hợp sau:
  • 1) thay đổi địa điểm doanh nghiệp từ địa bàn huyện này sang huyện khác; hoặc
  • 2) thanh đổi tên doanh nghiệp; hoặc
  • 3) thay đổi bất kỳ thông tin nào trên con dấu; hoặc
  • 4) thay đổi số giấy chứng nhận đầu tư.
Ngược lại, nhà đầu tư chỉ cần thông báo cho Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội vè nội dung thay đổi. Tham khảo bước O sau bước 7 để biết thêm chi tiết.

Khiếu nại: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Đội Đặc doanh Khắc dấu

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thanh

Đội phó Đội Đặc doanh
Điện thoại: +84 56 386 9534
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License