Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nộp bộ hồ sơ cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ngân hàng thương mại bất kỳ

tỉnh Bình Định
Trang web: http://tinyurl.com/ov9yosy

Kết quả dự kiến

Thông tin tài khoản của doanh nghiệp được cập nhật trên hệ thống của ngân hàng 01 - Thông tin tài khoản của doanh nghiệp được cập nhật trên hệ thống của ngân hàng

Các yêu cầu

1. Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tổ chức
Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tổ chức (3 bản chính)
Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tổ chức này có thể xin được tại bất kỳ quầy nào và cần phải được điền đầy đủ, chính xác các thông tin phù hợp
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty ( bản sao có chứng thực)
của người được ủy quyền giao dịch

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyện và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyện và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Điều: 5.2.đ

Ai xác nhận thông tin này?

Tan Ngoc NGUYEN, Manager, 27/01/2014
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License