Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nhận con dấu và chứng nhận đăng ký mẫu dấu
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  25 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Hồ Xuân Hải

Cán bộ
Điện thoại: +84 56 386 9534, +84 913 692 447

Kết quả dự kiến

Con dấu 01 - Con dấu
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 01 - Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty (bản chính )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Chỉ có người đại diện hợp pháp của công ty mới có thể đến nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Khiếu nại: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Đội Đặc doanh Khắc dấu

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thanh

Đội phó Đội Đặc doanh
Điện thoại: +84 56 386 9534
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License