Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục Thuế Bình Định

address Địa chỉ:
236 Phan Bội Châu
telephone Điện thoại:
+84 56 382 1936 / +84 56 382 1944

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Hỗ trợ, Tuyên truyền

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Kiểm soát viên thuế
Điện thoại  +85 56 382 1944 / +84 935 455 999
Thư điện tử  ntthuong@bdi.gdt.gov.vn
Ông Huỳnh Trang
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 382 1936
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License