Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 50)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký biên bản ghi nhớ giữ chỗ đất  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Obtain investment registration Certificate  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (5)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (5)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở  (5)
Xin thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
22
Lập quy hoạch chi tiết 1/500
(last modified: 9/20/2015)

Kết quả dự kiến

Bộ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 x3 01 - Bộ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500
Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 x3 Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500
Báo cáo khảo sát địa hình x3 Báo cáo khảo sát địa hình
Biên bản họp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 Biên bản họp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500
Báo cáo năng lực quy hoạch xây dựng Báo cáo năng lực quy hoạch xây dựng
Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bộ bản vẽ 01 - Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bộ bản vẽ
Quy định về quản lý quy hoạch đối với các dự án trong khu đô thị trong khu kinh tế Quy định về quản lý quy hoạch đối với các dự án trong khu đô thị trong khu kinh tế

Các yêu cầu

1. Dự án đầu tư
Dự án đầu tư (bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Quy hoach chung xây dựng khu Kinh tế Nhơn Hội (bản sao)
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

Các chi phí

Chi phí chỉ áp dụng nếu nhà đầu tư thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Điều: 10
2. Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nôi dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nôi dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Điều: 1
3. Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Điều: 3.1.a, 4.1

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể tự thực hiện công tác khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết 1/500 nếu như có đủ cán bộ chuyên môn có năng lực theo quy định của điều 10, Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11. Nếu không, NĐT phải thuê tư vấn thực hiện khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết 1/500.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License