Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 41)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký biên bản ghi nhớ giữ chỗ đất  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Obtain investment registration Certificate  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (5)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (5)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường  (3)
Xin giấy phép xây dựng  (5)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
23
Nộp hồ sơ thẩm định, phê quyệt quy hoạch chi tiết 1/500
(last modified: 9/20/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
20 ngày  -  25 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Vũ Hoài Bắc

chuyên viên
Điện thoại: +84 56 364 6257
Thư điện tử: bacvh@kkt.binhdinh.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500
Đơn đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bộ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 (3 bản chính)
3. Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500
Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 (3 bản chính)
4. Báo cáo khảo sát địa hình
Báo cáo khảo sát địa hình (3 bản chính)
5. Biên bản họp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500
Biên bản họp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 (bản chính + 2 bản sao)
6. 01 - Libre deuda de patente
Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bộ bản vẽ (bản chính )
7. Báo cáo năng lực quy hoạch xây dựng
Báo cáo năng lực quy hoạch xây dựng (bản chính + 2 bản sao)
8. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư được chứng thực (3 bản sao)
Các hồ sơ kèm theo nều khu đất nằm trong khu đô thị của khu kinh tế
1. Quy định về quản lý quy hoạch đối với các dự án trong khu đô thị trong khu kinh tế
Quy định về quản lý quy hoạch đối với các dự án trong khu đô thị trong khu kinh tế (3 bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 20 ngày - Max. 25 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Điều: 7, 19.7, 24, 30, 35, 41.2, 44.3
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Điều: 31.d, 31.e, 32.2, 33.2
3. Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Điều: 10, 13, 14, 15, 17.2, 18.4
4. Nghị định 39/2010/NĐ-Cp ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Nghị định 39/2010/NĐ-Cp ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Điều: 15
5. Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ quy hoạch đô thị
Điều: 2, 4, 12
6. Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Điều: 5
7. Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
Điều: 1.1, 1.2.c

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Quy Hoach - Xây dựng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Trần Đức Lưu

Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
Điện thoại: +84 56 384 6651, +84 905 359 383
Thư điện tử: luutd@kkt.binhdinh.gov.vn, tdl1982@yahoo.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License