Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 41)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký biên bản ghi nhớ giữ chỗ đất  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Obtain investment registration Certificate  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (5)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (5)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường  (3)
Xin giấy phép xây dựng  (5)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
29
Nộp tiền thuê đất và lệ phí trước bạ
(last modified: 9/20/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Kho bạc nhà nước cấp huyện liên quan


Kết quả dự kiến

Giấy nộp tiền thuê đất 01 - Giấy nộp tiền thuê đất
Giấy nộp lệ phí trước bạ 01 - Giấy nộp lệ phí trước bạ

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo về lệ phí trước bạ đất (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 20,000
Bản đồ địa chính
VND 120,000
Phí trước bạ đất
VND  1,800,000,000 / hectare
- VND 1,800,000,000
Tiền thuê đất - 1 héc ta x 400.000.000đ/năm
hectare: 1
Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Nhà đầu tư có thể chọn nộp tiền thuê đất hằng năm hoặc nộp một lần cho 50 năm.
Tham khảo tài liệu đính kèm dưới đây để biết thêm thông tin về giá đất tại Bình Định và Phụ lục của Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định để biết cụ thể giá thuê đất.
Land price Binh Dinh 2015 Land price Binh Dinh 2015

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 108, 109, 110
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 53.1.b
3. Nghị định 46/2014/NĐ-Cp ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định 46/2014/NĐ-Cp ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Điều: 4
4. Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng giá đất để thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành bảng giá đất để thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước tại một số khu vực thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
Điều: Phụlục
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License