Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 39)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường  (3)
Xin giấy phép xây dựng  (5)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự
(last modified: 9/19/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  2h 30 mn
1 ngày  -  5 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

6 Alexandre De Rhodes, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 382 242 24/+84 8 382 230 55
Thư điện tử: snv@mofahcm.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Người chịu trách nhiệm

Bà Trần Thị Hồng Liên

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 382 24224, ext.420
Thư điện tử: chauntn@mofahcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự 01 - Biên nhận hồ sơ xin hợp pháp hóa lãnh sự

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức
Tất cả các nhà đàu tư
1. Complete online application form
Đơn đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự điền trên mạng
Trước khi nộp hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự, NĐT phải làm theo hướng dẫn của trang web hoàn chỉnh việc nộp hồ sơ trên mạng để có được "Mã số đăng ký" cũng như "Mã số Hợp pháp hóa Lãnh sự" cho bộ hồ sơ của mình.
Mẫu đăng và mã số ký qua mạng phãi được in ra và nộp tại bộ phận tiếp nhận
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ (bản chính + bản sao)
Đối với NĐT cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao sao kê tài khoản đã được xác nhận lãnh sự (bản chính + bản sao)
Bản sao được lưu tại Phòng Lãnh sự.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt của sao kê tài khoản đã được xác nhận bởi lãnh sự quán (bản sao)
Nếu tài liệu không được viết bằng một trong hai thứ tiếng này. Người dịch thuật phải chịu trách nhiệm về bản dịch bằng cách ký xác nhận và ghi thông tin nhân thân trong trên bản dịch (họ & tên, CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại) và cam doan đã dịch chính xác và toàn bộ nội dung. Bản sa sẽ được giữ tại Phòng Lãnh sự.
Đối với NĐT là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được xác nhận lãnh sự (bản sao + bản sao có chứng thực)
Bản sao được lưu tại Phòng Lãnh sự.
2. Bản dịch tiếng Việt của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được xác nhận bởi lãnh sự quán
Bản dịch tiếng Việt của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được xác nhận bởi lãnh sự quán (bản sao)
Nếu tài liệu không được viết bằng một trong hai thứ tiếng này. Người dịch thuật phải chịu trách nhiệm về bản dịch bằng cách ký xác nhận và ghi thông tin nhân thân trong trên bản dịch (họ & tên, CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại) và cam doan đã dịch chính xác và toàn bộ nội dung. Bản sa sẽ được giữ tại Phòng Lãnh sự.
3.
(bản chính + bản sao)
Bản sao được lưu tại Phòng Lãnh sự.
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt của báo cáo tài chính mới nhất đã được xác nhận lãnh sự (bản sao)
Nếu tài liệu không được viết bằng một trong hai thứ tiếng này. Người dịch thuật phải chịu trách nhiệm về bản dịch bằng cách ký xác nhận và ghi thông tin nhân thân trong trên bản dịch (họ & tên, CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại) và cam doan đã dịch chính xác và toàn bộ nội dung. Bản sa sẽ được giữ tại Phòng Lãnh sự.
Nều nộp hồ sơ bằng đường chuyển phát nhanh thì cần phải kèm thêm các thành phần hồ sơ sau:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Phí xác nhận lhợp pháp lãnh sự và chuyển phát nhanh
3. 01 - Libre deuda de patente
Phong bì
1 phong bì đựng lệ phí chứng thực và phí chuyển trả tài liệu theo các quy định của dịch vụ chuyển phát nhanh. Một phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.
Lưu ý: các NĐT cá nhân hoặc tổ chức muốn chuyển phát nhanh EMS hồ sơ có thể liên hệ 08 384 589 99 hoặc truy cập vào địa chỉ: http://ems.com.vn

Thời gian thực hiện

  • (i) The quy định của luật pháp, thời gian thực hiện thủ tục là 1 ngày từ thời điểm Phòng Lãnh sụ nhận bộ hồ sơ hàn chỉnh và hợp lệ. Đối với các bộ hồ sơ có từ 10 tài liệu trở lên, thời gian thực hiện thủ tục có thể kéo dài hơn nhưng không quá 5 ngày làm việc. Ngày hẹn trả kết quả sẽ được ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ.
  • (ii) Nếu cần kiểm tra con dấu, chữ ký, chức vụ trên tài liệu, Phòng Lãnh sự có thể yêu cầu nộp bản chính của các tài liệu đồng thời với một bản sao để lưu tại Phòng Lãnh sự. Thời gian tối thiểu để thực hiện thủ tục khi đó sẽ là 10 ngày làm việc
  • (iii) Trong trường hợp chữ ký, con dấu và tên của tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài có trong tài liệu chưa được chính thức công bố hoặc cần được chứng thực, Phòng Lãnh sự sẽ đề nghị tổ chức xác nhận và thông báo cho người nộp hồ sơ. Sau khi nhận được kết quả xác thực, Bộ Ngoại giao sẽ xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Thời gian tối thiểu sẽ là 10 ngày làm việc.
Thời gian xếp hàng: Min. 20mn - Max. 1h
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 1h30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Điều: 14, 15
2. Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/03/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 111/2011/NĐ-Cp ngày 05/12/2011 của Chính phủ về hợp pháp hóa lãnh sự và xác nhận lãnh sự
Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/03/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 111/2011/NĐ-Cp ngày 05/12/2011 của Chính phủ về hợp pháp hóa lãnh sự và xác nhận lãnh sự
Điều: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Thông tin bổ sung

Giả định rằng việc hợp thức hóa lãnh sự này được thực hiện tại Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh; tuy nhiên, thủ tục này cũng có thể thực hiện tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao tại Hà Nội. Để biết thêm thông tin, xin hãy nhấp chuột vàoĐÂY
  • - NĐT có thể điền mẫu đăng ký trên mạng tại Sở Ngoại vụ với sự trợ giúp của cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
  • - Nếu cần chứng thực tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự, người nộp hồ sơ phải nộp bản chính và một bản sao của tài liệu.

Ai xác nhận thông tin này?

Tuan Linh DOAN, Vice Director, 30/12/2014

Khiếu nại: Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

6 Alexandre De Rhodes, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 8 382 242 24/+84 8 382 230 55
Thư điện tử: snv@mofahcm.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Người chịu trách nhiệm

Ông Đoàn Quang Thanh

Phó phòng
Điện thoại: +84 8 382 242 24, ext. 404
Thư điện tử: quyenpt@mofahcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License