Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 39)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường  (3)
Xin giấy phép xây dựng  (5)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Ký hợp đồng nguyên tắc thuê đất với công ty phát triển hạ tầng
(last modified: 9/19/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty phát triển hạ tầng bất kỳ

Bình Định

List of infrastructure development companies List of infrastructure development companies

Kết quả dự kiến

Hợp đồng nguyên tắc thuê đất x3 Hợp đồng nguyên tắc thuê đất

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức Ủy quyền
Đối với NĐT tổ chức
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao)
Đối với NĐT cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân (bản chính )
Để xác định nhân thân
Hồ sơ cần thêm nếu người đại diện ký hợp đồng
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền-đại diện (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Thẻ căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền (bản chính )
Để xác định nhân thân

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Giá công bố của BQL KKT là từ 16 đến 18 USD/m2/50 năm. Giả sử diện tích đất cần thiết là 1 héc ta thì giá trị hợp đồng thuê đất là 16 USD x 10.000 m2 = 160.000 USD. Thông thường các công ty phát triển hạ tầng yêu cầu đặtg cọc 20% giá trị hợp đồng sau khi đã ký hợp đồng nguyên tắc.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 149.3, 174.2.b
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 51.2

Thông tin bổ sung

Hiện tại có 6 công ty phát triển hạ tầng tại Bình Định. Mỗi công ty này có quyền sử dụng đất đối với một hoặc nhiều KCN đã hoàn thiện hạ tầng cũng như được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các KCN. NĐT có thể thuê lại đất của các công ty phát triển hạ tầng này. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng thuê đất chính thức, NĐT cần xin giấy chứng nhận đầu tư.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License