Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 39)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường  (3)
Xin giấy phép xây dựng  (5)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
23
Ký hợp đồng thuê đất
(last modified: 9/19/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty phát triển hạ tầng bất kỳ

Bình Định

List of infrastructure development companies List of infrastructure development companies

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất x3 Hợp đồng thuê đất
Bản đồ trích lục đất 01 - Bản đồ trích lục đất
Hẹn ngày bàn giao mốc giới trên thực địa 01 - Hẹn ngày bàn giao mốc giới trên thực địa

Các yêu cầu

1. Hợp đồng nguyên tắc thuê đất
Hợp đồng nguyên tắc thuê đất (bản chính )
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực ( bản sao có chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của đại diện hợp pháp của công ty mới (bản chính )
Để xác định nhân thân & photo

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 149.2
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 51.2

Thông tin bổ sung

20% giá trị hợp đồng đã được đặt cọc sau khi ký hợp đồng nguyên tắc. Sau khi ký hợp đồng thuê đất, NĐT trả phần còn lại của giá trị hợp đồng. Khi chứng từ chuyển khoản hoặc tiền đã được thể hiện trên tài khoản ngân hàng của công ty phát triển hạ tầng thì công ty sẽ báo cho NĐT ngày, giờ để thực hiện việc bàn giao mốc giới đất trên thực địa.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License