Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh

address Địa chỉ:
6 Alexandre De Rhodes, Quận 1
telephone Điện thoại:
+84 8 382 242 24 / +84 8 382 230 55
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15
Bà Trần Thị Hồng Liên
Chuyên viên
Điện thoại  +84 8 382 24224, ext.420
Thư điện tử  chauntn@mofahcm.gov.vn
Ông Đoàn Quang Thanh
Phó phòng
Điện thoại  +84 8 382 242 24, ext. 404
Thư điện tử  quyenpt@mofahcm.gov.vn

Quầy thu ngân

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15
Bà Nguyễn Thị Châu Nương
Thu ngân
Điện thoại  +84 8 382 242 24 ext 237
Thư điện tử  oanhntk@mofahcm.gov.vn

Phòng lãn sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15
Bà Ngô Diệu Linh
Nhân viên
Điện thoại  +84 8 382 242 24 Ext: 429
Thư điện tử  linhnd@mofahcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License