Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 39)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường  (3)
Xin giấy phép xây dựng  (5)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Lập bản cam kết bảo vệ môi trường
(last modified: 9/19/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty dịch vụ công nghệ môi trường bất kỳ

Environment consultantl service providers in Quy Nhon Environment consultantl service providers in Quy Nhon

Kết quả dự kiến

Bản cam kết bảo vệ môi trường x3 Bản cam kết bảo vệ môi trường

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ trích lục đất (bản sao)
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)
3. Thuyết minh dự án
Thuyết minh dự án (bản sao)

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Điều: 24, 25
2. Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 29, 30, 31
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 45

Thông tin bổ sung

Trong việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường, NĐT có thể:
  • 1) tự lập bản cam kết bảo vệ môi trường nếu có đội ngũ nhân sự chuyên môn đủ năng lực và bằng cấp thực hiện công việc này theo quy định của Điều 16, Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 quy định cụ thể về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; hoặc
  • 2) thuê công ty tư vấn dịch vụ môi trường lập bản cam kết bảo vệ môi trường nếu không có đủ đôi ngũ nhân lực chuyên môn đáp ứng quy định của Nghị định 29 này.
Trong trường hợp cầnphải thuê ngoài việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường thì giá dịch vụ là khoảng 30 triệu đồng.
Hãy tham khảo file đính kèm dưới đây để biết thêm chi tiết về dự án đầu tư nào cần phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
 Appendix 2: List of projects of which investors have to carry out evaluation of EIA reports,  of Decree 29/2011/ND-CP_evaluation of environment protection commitments/plans Appendix 2: List of projects of which investors have to carry out evaluation of EIA reports, of Decree 29/2011/ND-CP_evaluation of environment protection commitments/plans
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License