Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 11)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh  (2)
Làm con dấu và giấy CNĐK mẫu dấu mới hoặc thông báo về thay đổi nhân sự cho phòng CSQLHC-TTXH  (4)
Sửa đổi thông tin đăng ký thuế  (1)
Sửa đổi thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nộp hồ sơ làm con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới
(last modified: 5/25/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 50000
10 mn  -  2h 15 mn
4 ngày  -  0 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Hồ Xuân Hải

Cán bộ
Điện thoại: +84 56 386 9534, +84 913 692 447

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền, lệ phí có mệnh giá 01 - Biên lai thu tiền, lệ phí có mệnh giá
Giấy giới thiệu đi làm con dấu 01 - Giấy giới thiệu đi làm con dấu

Các yêu cầu

1. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
2. 01 - Libre deuda de patente
Con dấu (bản chính )
hiện hành
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản chính )
hiện hành
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu của nhân sự mới ( bản sao có chứng thực)
của nhân sự mới được bổ nhiệm và/hoặc thành viên mới của HĐQT
Additional documents required if an authorized staff member submits the application
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (bản chính )
do người được đăng ký sử dụng con dấu giới thiệu nhân sự trong doanh nghiệp đi nộp hồ sơ
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người được ủy quyền (bản chính + bản sao)
nếu người VIệt được ủy quyền nộp hồ sơ thay cho NĐT

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 50,000
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 2h
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 4 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Điều: 4, 6, 7, 8, 9và10
2. Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/02/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/02/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Điều: 2

Thông tin bổ sung

Chỉ làm con dấu và đăng ký mẫu dấu mới trong các trường hợp sau:
  • 1) thay đổi địa điểm doanh nghiệp từ địa bàn huyện này sang huyện khác; hoặc
  • 2) thanh đổi tên doanh nghiệp; hoặc
  • 3) thay đổi bất kỳ thông tin nào trên con dấu; hoặc
  • 4) thay đổi số giấy chứng nhận đầu tư.
Ngược lại, tiến hành theo bước [o] của nhóm các bước này.

Khiếu nại: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Đội Đặc doanh Khắc dấu

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thanh

Đội phó Đội Đặc doanh
Điện thoại: +84 56 386 9534
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License