Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 11)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh  (2)
Làm con dấu và giấy CNĐK mẫu dấu mới hoặc thông báo về thay đổi nhân sự cho phòng CSQLHC-TTXH  (4)
Sửa đổi thông tin đăng ký thuế  (1)
Sửa đổi thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Đóng tiền khắc con dấu
(last modified: 5/25/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 949000
25 mn  -  40 mn
5 ngày  -  7 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ sở, công ty khắc dấu bất kỳ


Kết quả dự kiến

Hóa đơn nộp tiền_khắc con dấu 01 - Hóa đơn nộp tiền_khắc con dấu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu đi làm con dấu (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

Đối với con dấu cao su (vi tính)
VND 240,000
Con dấu 42 mm x 42 mm
hoặc 
VND  418,000 / seal
- VND 418,000
R = 42 mm
seal: 1
đã bao gồm VAT
Đối với con dấu đồng
hoặc 
VND  291,000 / seal
- VND 291,000
Đường kính = giữa 28 mm và 36 mm
seal: 1
đã bao gồm VAT
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Những kích thước con dấu này là tương đối phổ biến hiện nay.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License