Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 11)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh  (2)
Làm con dấu và giấy CNĐK mẫu dấu mới hoặc thông báo về thay đổi nhân sự cho phòng CSQLHC-TTXH  (4)
Sửa đổi thông tin đăng ký thuế  (1)
Sửa đổi thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp bộ hồ sơ cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
(last modified: 5/25/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ngân hàng thương mại bất kỳ

tỉnh Bình Định
Trang web: http://tinyurl.com/ov9yosy

Kết quả dự kiến

Thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp được cập nhật trên hệ thống ngân hàng 01 - Thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp được cập nhật trên hệ thống ngân hàng

Các yêu cầu

1. Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin tài khoản
Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin tài khoản (3 bản chính)
Biểu mẫi này có thể xin được tại bất kỳ quầy giao dịch nào và cần phải được điều đầy đủ các thông tin chính xác.
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu của nhân sự mới ( bản sao có chứng thực)
của nhân sự mới được bổ nhiệm và là chủ tài khoản hoặc người chịu trách nhiệm giao dịch

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tổ chức có thể lấy được tại quầy giao dịch.

Ai xác nhận thông tin này?

Tan Ngoc NGUYEN, Manager, 27/01/2014

Khiếu nại: Ngân hàng thương mại bất kỳ

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ngân hàng thương mại bất kỳ

tỉnh Bình Định
Trang web: http://tinyurl.com/ov9yosy

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License