Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Tòa soạn báo bất kỳ tại Bình Định

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Quảng cáo

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30
Bà Trần Thị Tịnh
Nhân viên quản cáo
Trưởng đại diện của tờ báo liên quan
Một nhân viên đưa thư bất kỳ
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License