Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Công bố nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và thông báo sử dụng mẫu con dấu
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Đăng ký Kinh doanh

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Thế Vũ

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 4814
Thư điện tử: vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn, thevudkkd@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên lai thu lệ phí công bố nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD 01 - Biên lai thu lệ phí công bố nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD
Nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD được tải lên Cổng thông tin quốc gia 01 - Nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD được tải lên Cổng thông tin quốc gia
Mẫu dấu chi nhánh, văn phòng đại diện được tải lên Cổng thông tin quốc gia 01 - Mẫu dấu chi nhánh, văn phòng đại diện được tải lên Cổng thông tin quốc gia

Các yêu cầu

1. Nội dung công bố doanh nghiệp
Nội dung công bố doanh nghiệp (bản chính )
Nội dung cống bố hoạt động chi nhánh, VPĐD bao gồm:
  • 1. Tên chi nhánh, VPĐD và mã số
  • 2. Địa chỉ trụ sở chi nhánh, VPĐD.
  • 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhán, VPĐD,
  • 4. Ngành, nghề kinh doanh.
2. Nội dung công bố con dấu doanh nghiệp
Nội dung công bố con dấu doanh nghiệp (bản chính )
Nội dung thông báo sử dụng con dấu gồm:
  • a) tên, mã số, địa chỉ trụ sở chi nhánh, VPĐD;
  • b) số ;lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 300,000
Lệ phí công bố nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
Phương thức thanh toán: tiền mặt, Thẻ tín dụng, Chuyển khoản

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
Điều: 33.1, 33.3, 44.2.
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của CHính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của CHính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Điều: 34, 55

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Đăng ký Kinh doanh

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Hồ Kim Hạnh

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 381 4814
Thư điện tử: hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn, dkkd.binhdinh@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License