Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Làm con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện
(last modified: 10/4/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 240000
10 mn  -  20 mn
3 ngày  -  5 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ sở, công ty khắc dấu bất kỳ


Kết quả dự kiến

Con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện 01 - Con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 240,000
Lệ phí khắc con dấu: 1 con dấu, kích thước: 42 mm x 42 mm
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Xin tham khảo bảng đính kèm dưới đây để biết thêm về giá con dấu.
Seal making prices in Quy Nhon Seal making prices in Quy Nhon

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
Điều: 44.1
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của CHính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của CHính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Điều: 34.1

Thông tin bổ sung

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
  • a) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • b) Mã số chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trước khi sử dụng con dấu, chi nhánh/VPĐD có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License