Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận bản sao được chứng thực các giấy tờ
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng tiếp nhận và trả kết quả, UBND TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 382 3136

Kết quả dự kiến

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng thực x2 01 - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng thực
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập chi nhánh x2 01 - Bản sao có chứng thực quyết định thành lập chi nhánh
Bản sao có chứng thực hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy CMND của người đứng đầu chi nhánh/VPĐD x2 01 - Bản sao có chứng thực hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy CMND của người đứng đầu chi nhánh/VPĐD
Bản sao có chứng thực biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Bản sao có chứng thực biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  6,000 / copy
- VND 12,000
Lệ phí chứng thực - 2 bản x 4 trang
copies: 2
VND  23,000 / copy
- VND 46,000
Lệ phí chứng thực điều lệ công ty - 2 x bản điều lệ 21 trang x 23.000đ
copies: 2
VND  2,000 / copy
- VND 4,000
Lệ phí chứng thực quyết định thành lập chi nhánh, VPĐD - 2 x 1 trang x 2.000 đ
copies: 2
VND  6,000 / copy
- VND 12,000
Lệ phí chứng thực hộ chiếu - 2 x hộ chiếu 4 trang
copies: 2
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Lệ phí chứng thực không vược quá 100.000đ/tài liệu bất kể tài liệu dày bao nhiêu trang.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực  chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Điều: 15
2. Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
Điều: II.1
3. Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Điều: I.3

Khiếu nại: Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tư pháp

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Ngô Đình Nam

Trưởng phòng, Phòng Tư pháp TP Quy Nhơn
Điện thoại: +84 914 028 273
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License