Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ để chứng thực
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0.5ngày  -  1 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng tiếp nhận và trả kết quả, UBND TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 382 3136

Kết quả dự kiến

NĐT sẽ được thông báo về lệ phí 01 - NĐT sẽ được thông báo về lệ phí

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Enterprise registration certificate (bản chính + 3 bản sao)
Bản chính để đối chiếu
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (bản chính + 3 bản sao)
Bản chính để đối chiếu
3. 01 - Libre deuda de patente
Passport, ID card or citizenship card of nominated head of branch or representative office (bản chính + 3 bản sao)
Bản chính để đối chiếu
4.
Minutes of company member council on branch/representative office establishment (bản chính + 2 bản sao)

Thời gian thực hiện

Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả nhận, xử lý và trả kết quả trong cùng ngày làm việc.
Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 0.5ngày - Max. 1 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực  chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Điều: 5.1.a, 5.2.a, 5.3, 5.4, 5.5, 7, 10.3.

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục chứng thực các tài liệu, văn bản bằng tiếng Việt tại UBND xã/phường, phòng tư pháp hoặc văn phòng công chứng bất kỳ cho dù tài liệu văn bản đó được phát hành ở địa phương khác. UBND TP Quy Nhơn ở đây chỉ là một ví dụ minh họa cho cơ quan dịch vụ công.
Không có quy định giới hạn về số lượng bản sao được chứng thực trong mỗi lần chứng thực, nhưng nên lưu ý rằng trong mỗi lần chứng thực cơ quan chứng thực lưu lại một bản.

Trong quy trình này, giả định rằng 2 bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần cho:
  • 1) nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,
  • 2) nộp hồ sơ đăng ký thuế, và
  • 3) nộp hồ sơ mở tài khoản ngân hàng.

Khiếu nại: Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tư pháp

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Ngô Đình Nam

Trưởng phòng, Phòng Tư pháp TP Quy Nhơn
Điện thoại: +84 914 028 273
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License