Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
3 ngày  -  5 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Đăng ký Kinh doanh

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Thế Vũ

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 4814
Thư điện tử: vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn, thevudkkd@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận hồ sơ & hẹn trả kết quả 01 - Giấy biên nhận hồ sơ & hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

Ủy quyền
Đối với tất cả các loại nhà đầu tư
1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (bản chính )
3.
Bản sao có chứng thực biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
  • - của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên,
  • - của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH MTV,
  • - của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần,
  • - của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng thực (2 bản chính)
hoặc các tài liệu tương đương
5. Hợp đồng thuê văn phòng
Hợp đồng thuê văn phòng (bản chính + bản sao)
6. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao có chứng thực hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy CMND của người đứng đầu chi nhánh/VPĐD (2 bản chính)
Nếu người được ủy quyền nộp hồ sơ, cần thêm các thành phần hồ sơ sau:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền đại diện (VN) (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Thẻ căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền (bản chính )
Nhằm mục đích xác nhận nhân thân mà thôi.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của CHính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của CHính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Đăng ký Kinh doanh

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Hồ Kim Hạnh

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 381 4814
Thư điện tử: hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn, dkkd.binhdinh@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License