Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
3
Ký hợp đồng thuê văn phòng
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Một chủ nhà bất kỳ


Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê văn phòng x2 Hợp đồng thuê văn phòng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân (bản sao)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của đại diện hợp pháp của NĐT là tổ chức (bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền-đại diện (bản chính )
Thư ủy quyền phải bao gồm các điều khoản ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng thuê văn phòng thay NĐT.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN VIệt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN VIệt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Điều: 45.3.b, 46.2.a.
2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 25/12/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 25/12/2005
Điều: 21.2
3. Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11 thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/06/2005
Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11 thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/06/2005
Điều: 480, 492, 500

Thông tin bổ sung

Giá thuê có thể biến thiên giữa 4-20 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào diện tích và vị trí của ngôi nhà. Thông thường chủ nhà sẽ yêu cầu một khoảng tiền ứng trước cho 6 tháng.
NĐT có thể ký hợp đồng thuê văn phòng với công ty địa ốc văn phòng. Ngược lại, hợp đồng thuê văn phòng với các chủ nhà cá nhân (nếu có) phải được ký trước mặt công chứng viên. Trường hợp thứ hai này thường phổ biến tại Bình Định.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License